Revízne správy

Revízne správy

Revízna správa je písomný doklad o výsledku revízie, z ktorého je zrejmý stav revidovaného elektrického zariadenia a bleskozvodu z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred bleskom v čase vykonania revízie.

Našim cieľom je zabezpečenie Revízií ich vykonávanie a pre klienta zabezpečíme ich evidenciu a sledovanie dátumov nasledovných OPaOS (odborná prehliadka a odborná skúška). 

  1. Odborná prehliadka a odborná skúška inak označovaná ako aj Revízia Elektrickej Inštalácie / revízie elektrických zariadení sa riadi radom noriem a vyhlášok. Zamestnávateľ je pritom povinný ich zabezpečiť a vykonávať opakovane takzvané periodické prehliadky.
  2. Revízie elektrických zariadení obsahuje: Elektrická inštalácia , rozvody elektriny , elektrické vypínače , zásuvkové a svetelné obvody , motorické a hlavné rozvody , elektrické rozvádzače, priemyselné haly, dočasné staveniskové rozvádzače.
  3. V prípade Vášho záujmu alebo akýchkoľvek otázok o službe revíznej správy využite náš nižšie zobrazený kontaktný formulár. V prípade záujmu o presnú kalkuláciu, odporúčame dohodnúť osobné stretnutie spojené s obhliadkou priestorov, v ktorých sa bude služba práce vykonávať.

KONTAKT