Inštalácia bleskozvodu

Inštalácia bleskozvodu

Zavedenie bleskozvodu na rodinnom dome v Merašiciach. Boli použité hliníkové zvody a do zeme 2-metrové zemniace tyče. Na sedlovej streche boli umiestnené 3 zvodiče, jeden hlavný pri komíne a dva pomocné zvodiče na každom konci hrebeňa. Celkový čas montáže bol jeden deň.

KONTAKT